Waarom moeten we zo lang wachten?

Vrijdag sloeg bij ons de droefheid toe.
Wel willen vasthouden aan Gods beloftes maar je gevoel wil niet meer mee. Na 3 weken gerekt, gewacht, gebeden, gestreden was de rek eruit.

Zaterdag ontvingen we deze woorden die zo passend waren!
“Nanette Versloot I hear provision. You have been waiting patiently and the Lord has heard your cry. Don’t lose hope, as hope deferred makes the heart sick. Proverbs 13:12”

In Proverbs/Spreuken 13:12 staat:
“Lang moeten uitzien naar iets moois maakt het hart bedroefd, maar een vervulde wens doet leven als een levensboom.

Ja…dat is het… het lange uitzien maakt ons zeker bedroefd! En de woorden dat we de hoop niet mogen verliezen…dat is moeilijk…

Gisteren ontving ik deze woorden, woorden die steeds anders zijn maar hetzelfde zeggen…
“Nanette versloot,I see you walking on a greener pastures,there is rays of sunlight.It seems like dawn.I believe the Lord is confirming success and a new begining for you.”

Vervolgens vroeg ik aan God of Hij mij bijbelteksten wilde geven om doorheen te spreken.
Want eerlijk…in dit soort situaties, voor mijn eigen leven, vind ik het heel moeilijk om Gods stem te verstaan. Dan is het voor mij veiliger als ik van God een ‘nummertje’ hoor van een bijbeltekst terwijl ik geen flauw idee hebt wat daar staat. Zo ook deze tijden al vraag ik tussendoor God heus ook wel wat Hij wil zeggen in de breedste zin van het woord.
Maargoed, ik hoorde toen Handelingen 2:16 en daarna Hebreeen 6:18 en toen ik het opzocht staat er dit!

Handelingen 2:16
“Wat hier gebeurt, is al lang geleden door de profeet Joël voorspeld:”

Hebreeën 6:18
“Omdat God een belofte heeft gedaan én een eed heeft afgelegd, valt er aan zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is het uitgesloten dat Hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan ieder die naar Hem vlucht om gered te worden.”

Wat er nu bij ons gebeurd heeft God al ruim 6 jaar geleden verteld, ja..dat klopt.
En als God iets beloofd dan komt Hij dat altijd na…
Wat bijzonder weer om zulke specifieke bijbelteksten te ontvangen!

De waarom-vraag steekt alleen steeds de kop op samen met bedroefdheid.
Jesse kwam vandaag deze oude korte preek van Derek prince tegen en dat geeft ons weer een blik op Gods manier van zien.
Wat hij verteld is herkenbaar, voor veel mensen herkenbaar en bemoedigd om door te gaan want….stel dat we vandaag stoppen met wachten terwijl God het morgen wilde uitrollen?


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.