Laat de liefde uw doel zijn, maar streef ook naar de gaven van de Geest, in het bijzonder naar het spreken namens God.

1 Corinthiërs 14:1

Wat is profetie eigenlijk?

“De gedachten van God uitspreken” vind ik de mooiste vertaling van het Griekse woord propheteia. Wanneer jij de Heilige Geest in je hebt wonen, kun je Zijn stem verstaan. Wanneer je deze gedachten uitspreekt ben je aan het profeteren.

Nu is er wel een verschil tussen de ‘gave van profetie‘ en het ‘ambt profeet‘. Een profeet is geroepen door God om namens Hem een spreekbuis te zijn voor het volk. Deze boodschappen aan het volk hebben vaak een voorspellend karakter, maar dat is niet altijd zo. Zo werd er in het Oude Testament door veel profeten opgeroepen tot bekering.

Waarom profetie zo belangrijk is

We kunnen allemaal Gods stem verstaan, we mogen er allemaal naar streven. We willen jou aanmoedigen om meer en meer Gods stem te leren verstaan. God wil met een ieder van ons praten. Daarvoor is het belangrijk dat je een intieme relatie hebt met Hem.

Een profetie die je van een ander ontvangt bevestigd vaak hetgeen wat je zelf al van God gehoord hebt. Dat is prettig, dan weet je zeker dat wat jij zelf van God gehoord hebt klopt, en het kan duidelijkheid bieden in de stappen die je wilt zetten in je leven. Soms kun je via een persoonlijke profetie dingen horen over jouw positie in de toekomst, wat nieuw voor je is en nog niet heeft plaatsgevonden. Zulke woorden zijn op dat moment moeilijk te toetsen, de toekomst zal het uitwijzen.

Schrijf een profetie die je ontvangt op

Een goede tip die we jou willen meegeven is om alle dingen die jijzelf, of via een ander, hoort van God op te schrijven en te bewaren. Wanneer je op een later moment die aantekeningen erbij pakt is het mooi om te zien of het uitgekomen is. Wat ook bemoedigt is dat je vanuit meerdere mensen dezelfde woorden ontvangt waardoor je weet dat deze woorden echt van God komen.

Tip: hoe jij God’s stem kunt leren verstaan

God's stem verstaan… hoe doe je dat
God’s stem verstaan… hoe doe je dat

God’s stem leer je te verstaan door te oefenen. Hiervoor houden we met regelmaat conferenties en avonden. Vanwege corona is het nog niet zeker wanneer de eerstvolgende conferentie kan plaatsvinden. Abonneer je op onze nieuwsbrief, dan blijf je zeker in de loop!

Duurt dat je te lang? Nodig ons dan uit! Samen organiseren we dan een dag bij jou in de buurt!