De oprichters

Fameless Heroes Foundation is opgericht door Jesse en Nanette Versloot. Zij reizen sinds 2013 samen met hun kinderen Jente, Jur, Myrthe en Rens door de landen. Zij gaan waar God hen leidt. Doen wat Hij zegt dat ze moeten doen.

Ze leven uit geloof, ontvangen geen salaris, kinderbijslag, uitkering of enig andere inkomsten behalve giften.

Fameless Heroes is een beweging die God hen op het hart heeft gedrukt om de wereld in te brengen. Ze zijn vol verwachting wat God hier doorheen zal gaan doen.

Blog

Meer lezen over onze reis? In ons persoonlijke blog schrijven wij met regelmaat over onze avonturen en belevenissen.

Fameless Heroes 

Wie wij zijn…

Het ‘zijn’ definieert een Fameless Hero.
Het gaat niet om ons, maar om Hem. Onze schepper, onze God. Wanneer wij onze plek innemen en minder worden, kan Hij meer worden door ons heen.

Become a Fameless Hero too!

Als mens kunnen we onze identiteit halen uit 3 zaken: het ‘moeten’, het ‘hebben’ en het ‘zijn’. Het moeten gaat over wie je bent door wat je doet. Hebben gaat over wie je bent door wat je hebt of wilt hebben. Het ‘zijn’ zonder iets te moeten of hebben is wat overblijft als je je identiteit haalt uit wie je bent en dat ‘zijn’ definieert een Fameless Hero.

Fameless Heroes, zijn roemloze helden. Iemand die roemloos, reputatieloos en gezichtsloos door het leven wil gaan tot eer van God. Die bekend zal staan als iemand die Jezus brengt zonder zichzelf daarbij beroemd te maken. Omdat het God is die door je heen werkt, zonder Hem ben je niets… Wees nederig in alles en leef nederig met uw God. In 1 Kor. 1:29,31 staat: “Dus zal geen mens zich ooit voor God op iets kunnen beroemen. Als iemand zich toch op iets wil beroemen, laat hij zich dan beroemen op de Here!”.

Waarom dan toch het woord helden? Omdat we ‘helden’ zullen zijn in de hemel. We worden immers in de bijbel aangespoort om schatten in de hemel te verzamelen en niet hier op aarde. We krijgen onze beloning in de hemel, daar worden we als ‘helden’, als koningskinderen ontvangen.

Een Fameless Hero kijkt naar wat hij de Vader ziet doen. Als je je leven aan God hebt gegeven kun je niet meer zelf over alle dingen in je leven beslissen. Jezus zei “Ik doe wat ik de Vader zie doen” (Joh. 5:19) en “Ik doe niets uit eigen kracht, want niet door mijn eigen wil laat ik mij leiden, maar alleen door de wil van Hem die Mij gezonden heeft” (Joh. 5:30). Als je dit tot je door laat dringen kom je tot de conclusie dat je als mens alleen nog maar naar Hem kunt kijken om te zien wat Hij wilt dat je gaat doen, dat je Hem betrekt in alle facetten van je leven.

Om over na te denken.

Hij wil niet anders dan dat u eerlijk en rechtvaardig bent en uw best doet liefde te bewijzen en als een nederig mens leeft met uw God.

Micha 6:8

Fameless Heroes is een levensstijl. Je bent het, je ademt het…de hartslag van Jezus. Gods opdracht is niet om een bediening op te zetten, Gods opdracht is om een imitator van Hem te zijn. Om net als Hij zo’n bruisende relatie te hebben met de Vader, dat je hele zijn steeds meer gelijk wordt aan die van Hem. Waarmee je omgaat, daar wordt je mee besmet zegt men wel eens. Dit is precies hoe onze Maker het bedoeld heeft. Wij mogen onszelf aan Hem spiegelen en zo steeds meer op Hem gaan lijken! We moeten steeds meer naar Hem opkijken.

Als er iemand nederig is geweest dan is het Jezus wel, als er iemand roemloos door het leven ging, dan is dat Jezus. Hij zit nu aan de rechterhand van God, verheven en verheerlijkt en wij hebben de belofte om net als Hij plaats te nemen in de hemel. Hij heeft ons samen met Hem levend gemaakt en ook met Hem een plaats in de hemel gegeven (Efeze 2:6). De naam Fameless Heroes probeert dit alles te omvatten.

…wat wij geloven…

KISS — Keep It Stupid Simple.
Zonder met een theologische samenvatting te komen, zit het in de DNA van een Fameless Hero om back to the basics te gaan. Zo ook in het geloof, daarom:

 1. Wij geloven in de God van de bijbel. Zijn namen zijn onder andere Elohim (meervoudig(!) – sterkte of kracht) en Yehovah (wat betekent ‘zijn’)
 2. Wij geloven dat de Heere Jezus de Christus is, de Alpha en Omega, het Levende Woord en Hij gekruisigd is om te sterven voor onze zonden om hierna op te staan als Koning tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God.
 3. Wij geloven in de Heilige Geest die in ons woont, aan ons gegeven als onderrichter en leidsman (Johannes 14 en 16). Die ons alleen verteld wat Hij de Vader hoort zeggen.
 4. Wij geloven dat de Vader verlangt naar een persoonlijke relatie met de mens, als een warme en liefdevolle Vader. Een Vader die rechtvaardig is en in alle opzichten volmaakt. Als Hij mijn Vader is, ben ik Zijn zoon of dochter en ben ik erfgenaam van alles wat Hij bezit (Galaten 4).
 5. Wij geloven dat God wil dat wij eerlijk, rechtvaardig en oprecht zijn, onze best doen liefde te bewijzen en als een nederig mens te leven met God (Micha 6 – Matthëus 5, 6 en 7). Hij heeft ons opgedragen te zorgen voor de wezen, weduwe, armen en de vreemdeling (zowat elke pagina van jouw bijbel).

…en wat wij doen

Anderen uitdagen een Fameless Hero te worden. Gaan waar God zegt dat we gaan moeten, doen wat we de Vader zien doen. Brengers van het goede nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt, gebroken harten te troosten, vrijlating uit te roepen en gevangenen te bevrijden.

Dit heeft onze focus:

 • jesaja 61:1 – De Geest van God de HERE rust op mij, omdat de HERE mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen die lijden en worden onderdrukt. Hij heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten, voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten, te bevrijden.
 • REWIND – gemeenschappen starten
 • (thema)avonden, -middagen, -weekenden organiseren waar we anderen uitdagen een imitator van Jezus te worden
 • voor mensen bidden voor genezing en bevrijding
 • profeteren
 • zorg dragen voor de armen, wezen, weduwen en vreemdeling
 • Eerlijk, rechtvaarig en oprecht te zijn in alles wat wij doen en een nederig leven hebben met God.