Een tijd geleden vroeg ik aan God wat Hij wil dat ik vertel en toen zei Hij meteen:

Vertel hen dat ze zich moeten bekeren van hun lauwheid!

Oef..die had ik niet zien aankomen en ik moet eerlijk bekennen dat ik niet goed wist hoe ik dat ‘in de groep zou gooien’.
Twee maanden later droomde ik er ineens over. Het was zo’n intense droom dat ik ervan wakker was geworden en aan het bidden sloeg. Ik was wel gestart om wat op te schrijven hierover, maar had het nog niet gedeeld.
God drukte het nu voor de 2e keer op mijn hart om het te vertellen. Hij is er serieus mee, ik mag Hem niet langer laten wachten… Weten hoe ik het vertellen ‘moet’ weet ik nog steeds niet, maar ik ben ‘in de pen geklommen’.

Warm, koud of lauw

Ik moest denken aan de 7 gemeentes in Openbaringen die ieder een brief kregen. 3 van deze 7 gemeentes werden aangesproken op hun lauwheid.
God is Heilig en Hij zegt ‘Wees heilig, want Ik ben heilig’. Tegenwoordig wordt er over Gods genade gesproken alsof je alles maar kan doen en laten wat je wilt en dat dat voor God toch niets uitmaakt, want Hij is genadig. Ho wacht…je hebt wel je leven aan Hem gegeven,je volgt niet meer jezelf, maar Hem! *Galaten 5:24-26
In de 3 brieven spreekt God heel duidelijk, Hij laat er geen gras over groeien. Hoor Zijn hart in deze brieven, Zijn liefde voor jou en onderzoek je eigen leven (heb de teksten ingekort).
Efeze
U houdt niet meer zoveel van Mij als in het begin. Denk er aan hoe diep u bent gevallen. Keer daarvan terug en doe weer dezelfde dingen als vroeger. Anders zal ik uw lamp wegnemen. … Als u oren hebt, luister dan naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal Ik te eten geven van de levensboom die in de tuin van God staat.(Openbaringen 2:4-7)
Sardes
Ik weet dat u de naam hebt een levende gemeente te zijn, maar u bent dood. Word wakker en versterk wat nog leeft; anders sterft dat ook. … Toch zijn er in Sardes een paar mensen die zich niet bevuild hebben. Die zijn het waard altijd bij Mij te zijn en witte kleren te dragen. Wie overwint, zal dus witte kleren aankrijgen. Ik zal zijn naam niet schrappen uit het boek, waarin de mensen vermeld staan die het eeuwige leven hebben, maar voor mijn Vader en Zijn engelen verklaren dat hij bij Mij hoort. (Openbaringen 3:1-5)
Laodicea 
Ik weet dat u niet koud en niet warm bent. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent, word Ik misselijk van u; Ik zal u uitspugen. U zegt dat u rijk bent en niets tekort komt. Maar u beseft niet dat u er geestelijk ellendig aan toe bent: U bent arm, blind en naakt. … Luister, Ik klop op de deur. Als iemand Mij hoort en de deur opendoet, zal Ik bij hem binnenkomen. Dan zullen wij samen eten; hij met Mij en Ik met hem. Wie overwint, mag bij Mij op de troon zitten. Want Ik heb Zelf ook overwonnen en ben bij mijn Vader op de troon gaan zitten. (Openbaringen 3:15-22)

Hoe zit het met jou?

Ben jij koud, warm of ben jij lauw? Hoe hongerig ben je om God meer te leren kennen, om te horen wat Hij voor plan heeft met jouw leven? Hoe sterk is je verlangen om op Hem te lijken?
waar-sta-jij
 
God roept ons op om heilig te zijn net als Hij, om je eigen verlangens opzij te zetten en Hem te volgen in ALLES*. Sluit geen compromiën, leef waar God ons toe roept. Laat je leiden door Zijn heilige geest. Je kunt niet met je ene been in de wereld doorleven en met je andere been proberen God te volgen. Waar ligt jouw hart?
Probeer niet alles wat de wereld biedt vast te houden, want wie het vasthoud, zal het verliezen. Trek je oude leven uit, wees niet zoals de wereld, wees nou echt zoutend zout. Hoeveel christenen denken dat ze zoutend zout zijn terwijl ze dat niet zijn? Ben jij nog zout?

Voel je je alles behalve warm en wil je God waarlijk volgen?

Wordt wakker, versterk wat nog leeft, houd van God zoals je vroeger deed, keer daarnaar terug en leef weer zoals toen. Roep Hem en vertel wat je harstverlangens zijn. Ga doen waar God jou toe roept, wees een uitdeler van Gods liefde. Je bent niet alleen christen voor jezelf, voor je eigen redding, zodat jij het allemaal fijn hebt. Je bent een volgeling van Jezus die niet zou moeten willen dat andere mensen verloren gaan omdat Gods liefde in jouw hart zo brand voor al die mensen!

Al zo lief had God de wereld dat Hij Zijn enig geboren zoon gegeven heeft zodat een ieder die in Hem geloofd niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:16

Hij wil niet dat er iemand verloren gaat en daarvoor heeft Hij jou ook nodig!
Vertel het goede nieuws, breng Gods liefde en herstel, laat jouw leven steeds meer een weerspiegeling zijn van wie Jezus is.

Omdat God wil dat iedereen eeuwig leven heeft bij Hem!

 
 
 
*Galaten 5:24-26 Wie bij Jezus Christus hoort, heeft met zijn oude natuur en begeerten afgerekend; die zijn aan het kruis geslagen. Al de geest ons nieuw leven heeft gegeven, moeten wij ons ook in alle opzichten door de geest laten leiden. Laten wij niet hoog over ons zelf opgeven, want daarmee lokken wij alleen maar rivaliteit en jaloezie uit.


0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *