God heeft jou en mij zo creatief, inventief, slim gemaakt. We bruisen vaak van zoveel ideeën hoe we iets willen aanpakken en uitvoeren en zien het van tevoren al helemaal voor ons. Het is leuk om plannen te bedenken en te kijken wat je wilt gaan doen.
Vervolgens kun je 2 dingen doen:

  • je kiest zelf en gaat het doen, of
  • je laat God meekijken, vraagt Hem om raad, wat en hoe Hij het zou doen en gaat dat doen.

Jezus zei: “Ik doe alleen wat ik de Vader zie doen”. Waarom zouden wij dan doen wat wijzelf willen doen?
Of het dan nog nut heeft om zelf allerlei dingen te bedenken als je God laat kiezen? Zeker wel, God heeft ons niet voor niets al deze dingen gegeven!

En dan…

…ga je wat beleven, want als je God alle ruimte in je leven geeft, dan neemt Hij die ook! 😀
Hij zal je in situaties brengen die je van tevoren niet bedenken kan. Hij zal jou persoonlijk onderwijzen, kneden, vormen en je moet niet verbaasd zijn als Hij vraagt om uit je comfort zone te stappen.
Waarom? Omdat je eigen ‘ik’ sommige dingen niet zo fijn vind. Je eigen ‘ik’/je vlees wil juist dingen doen die tegen God ingaan. En zo zullen er steeds nieuwe dingen zijn waarin je je eigen ‘ik’ opzij zal moeten zetten omdat je voor Gods pad kiest en dan sterf je steeds meer af aan jezelf.

Afsterven

Je ziet dit proces ook terug in de schepping, denk maar aan zaden. Deze sterven eerst af (drogen) voordat ze vrucht gaan dragen. In de Bijbel kom je het ook tegen bij Johannes, die voordat Hij het goede nieuws bracht eerst lange tijd in de woestijn leefde.
tiny_seed
Henri Nouwen zei eens:

God roept ons, zegent ons, breekt ons en zendt ons uit. We vergeten wel eens die volgorde, we willen zo graag horen: Hij roept ons, zegent ons en zendt ons uit.

Toen wijzelf startte met onze reis, dachten we, nu gaat het beginnen, nu gaan we uitstappen en werken in Gods Koninkrijk. We hadden zelf allemaal plannen wat we allemaal konden gaan doen. En laat dat laatste, ambitie, nou precies het punt zijn wat God bij ons eerst nog wilde afbreken…onze ambities.
Is het makkelijk om afgebroken te worden? Nee, dat is regelmatig geen rozegeur en maneschijn. Zie je dat het je goed doet? Absoluut! En als bonus ga je steeds meer Gods grootheid van dichtbij meemaken en begin je meer op Hem te lijken. 😀

Vrucht

Ben je bereid om je eigen ‘ik’/jevlees opzij te zetten voor God?
Hoe meer je daartoe bereid bent, hoe meer vrucht je zult dragen.
Dat proces van breken hoort er helemaal bij, Jezus vraagt het aan jou en aan mij.

Jezus: Wie bij Mij wil horen, moet zichzelf volledig onbelangrijk vinden. Hij moet iedere dag zijn kruis dragen en dicht bij Mij blijven. Want wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het redden. Maar wie zijn leven wil vasthouden, zal het verliezen. Lukas 9:23,24

Ik ben de wijnstok en u bent de ranken. Als u dicht bij Mij blijft en Ik blijf in u, brengt u veel vrucht voort. Want zonder Mij kunt u niets doen. Johannes 15:5

Dit gaat over een voorbereidingstijd, God zal jou daarna planten in rijke bodem. Na een periode van wegsnijden, wat soms pijnlijk, maar ook ontzettend mooi kan zijn, ben je een ander, nieuw mens geworden. God heeft je hart en karakter veranderd. Nu ben je bruikbaar geworden. Nu kan Hij jou uitzenden en deuren voor je openen.
In de tijd van kneden ben je natuurlijk ook een lichtdrager van Hem, er zijn veel dingen die je in die tijd kunt doen. Zolang je Zijn wil maar boven jouw ideeën zet. 🙂

Wat brengt dit jou?

Een leven dichtbij God waarin je steeds meer in het plan zult wandelen die God voor jou op het oog heeft.
Hij kent jou het beste en weet wat het beste bij jou past. Hij weet ook het beste wat er nog aan je geschaaft mag worden zodat jij, in alles wat je doet, zal zijn zoals Hij.
God vraagt jou dan wel eerst om jouw verlangens, ideeën en wensen opzij te zetten, maar anderzijds ontvang je vaak daarna alsnog de verlangens van je hart.

Verheug u in de HERE; dan zal Hij erop toezien dat u alles krijgt wat u nodig hebt en waarnaar u verlangt. Psalm 37:4

Ben jij bereid om je ambities neer te leggen en Hem helemaal te volgen?
Misschien helpt dit. God kent jou helemaal en grote kans dat Zijn plan beter is dan wat jij ooit zelf zou kunnen bedenken. 😀
 

Categories: onderwijs

0 Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *