Help mee

Help mee

Fameless Heroes zet zich dagelijks in om te doen wat de Vader van ons vraagt.

We bezoeken mensen die bevrijding/genezing/pastorale zorg nodig hebben.
Zetten gemeenschappen op die zich focussen op dat Gods kracht zichtbaar wordt en discipelschap. – REWIND zoetermeer
Bidden mee in gebedsteams tijdens conferenties.
Geven mensen profetische woorden.
Leiden seminars over o.a. het verstaan van Gods stem.

Geven zit in het DNA van een Fameless Hero.