(vervolg 4)

Vandaag ontvingen we deze teksten van onbekende:

Psalm 23 over de goede herder en

Jeremia 33:3
“Vraag Mij en Ik zal u enkele wonderlijke geheimen vertellen.”

Is het niet grappig?
Ja jaaaaa Heer, vertel me Uw geheimpje over ons nieuwe huis!! 🙃🚐🏠🎁

(vervolg 5)

Wachten…
Waarom (af)wachten als het ook eerder kan?

Ik moet zeggen dat die rode zee wel heel erg dichtbij komt. Heer, kan dat niet anders?
Waarom (altijd) zo op het randje?
Een stemmetje in je hoofd…ga nou maar wat ondernemen want het is wel heel bizar om te geloven dat er uit het niets een camper of huis komt..

Vanmorgen startte ik mijn dag met de tekst uit Handelingen 2:34b-35
“Kom naast Mij zitten, aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden aan U onderworpen heb.”
Toen ik dit tegen Jesse vertelde zei hij: ja zoiets heb ik ook gehoord..maar dat voelt zo tegenstrijdig. Afwachten i.p.v. dingen gaan regelen…

Vervolgens is de avond ingezet….weer een dag voorbij…. en dan hoor je 1 Petrus 1:10-11 terwijl je weer niet weet wat daar staat.
“De profeten begrepen niet wat die redding inhield. Hoewel zij er ijverig naar zochten en erover schreven, hadden zij nog heel veel vragen. Zij vroegen zich af wat de Geest van Christus, die in hen was, bedoelde. Want Hij vertelde hun over de vreselijke dingen die Christus zou doormaken en over de verheerlijking die daarop zou volgen. Het was hun niet duidelijk, wanneer en onder wat voor omstandigheden dat allemaal zou gebeuren.”

Oh…God is soms echt een grapjas!
Zover was ik zelf ook gekomen.. dat Hij ons gaat redden maar ik weet niet hoe en wanneer!

Poging 2
Heer heeft U nog een tekst met meer duidelijkheid?
Haggaï 2:5-9
“Maar, Zerubbabel, houd de moed erin. En Jozua en alle anderen, laat u niet ontmoedigen en ga aan de slag, want Ik ben met u,’ zegt de Here van de hemelse legers. ‘Toen u uit Egypte trok, heb Ik beloofd dat mijn Geest altijd bij u zou zijn. Wees daarom niet bang. Binnen zeer korte tijd zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het vasteland laten beven. Ik zal zelfs alle volken laten beven en de kostbaarheden van alle volken zullen naar mijn tempel komen en Ik zal deze plaats vullen met mijn macht en majesteit. Want al het zilver en goud is van Mij,’ zegt de Here van de hemelse legers.”

Ja Heer, ik weet, U voorziet….maar HOE?? En WANNEER?? 😳

Tja….diepe zucht…zullen we dan maar verder afwachten? 😅

Nog 1 nacht en 1 dag te gaan… Heer ik vertrouw…wij vertrouwen op U. Wij VERwachten het van U.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.