REWIND is geboren

Er is iets nieuws ‘geboren’.We gaan rond mei een ‘kerk’ starten in Zoetermeer!Een kerk zullen we het niet zo gauw noemen, want we gaan terugspoelen naar de tijd toen er nog geen kerken bestonden maar ecclesia, toen de kerk nog geen instituut was.Samen lichaam zijn, discipelschap, zorgen voor de weduwe/wezen/vreemdeling/mensen Read more…